Nadawanie fotografiom głębi

Głębia ostrości sprawia, że każdy element zdjęcia, zarówno pies na pierwszym planie, jak i odległy o kilometry latawiec na niebie, są ostre i widoczne – nie stanowią jedynie szarej plamy.

Dla uzyskania takiego efektu należy ustawić szeroki kąt obiektywu aparatu, niektóre modele oferują funkcję ustawienia głębi ostrości, jeśli chcemy by każdy szczegół zdjęcia był wyraźny należy tą głębie ustawić na jak największy poziome.

Fotografując dobrze jest wybrać ciekawy obiekt i umieścić go na pierwszym planie zdjęcia, jednak skadrować je tak, by horyzont był również dobrze widoczny.